Poland

 O.M. AGRO Artur Otto, Karol Mirota s.c.

Przesin 32 , 77-205 Miastko
NIP PL 8421771733, Regon:222184459

Tel: +48 570 150 090 or +48 698 452 698
E-mail: [email protected]
Website: www.omagro.pl